Teambuilding

Algemeen:

Onder leiding van de schaapherder aan de slag met schapen.
Het hoeden van een kudde schapen is een activiteit die uitstekend geschikt is voor teambuilding en samenwerkingsprocessen.
De kwaliteiten van de deelnemers worden inzichtelijk wanneer communicatie, observatie en interactie op de proef worden gesteld.
De individuele uitdaging is om de eigenschappen en talenten van de schapen zo in te zetten dat alles in goede banen wordt geleid.

Programma:

De teambuilding begint met een uitleg over de parallellen tussen het beheren van een kudde en het bedrijfsleven.
Daarna volgt een demonstratie van de samenwerking tussen de herder en de hond.
Het doel van demonstratie is inzicht verkrijgen in de interactie tussen herder en hond door het bijeen brengen en verplaatsen van de kudde.
Interesse in het presteren van de hond en het geven van eigen waarde is cruciaal voor een top beheer van de kudde.
Bij iedere stap communiceert de herder op heldere wijze met zijn hond.
Na deze introductie is het tijd om zelf aan het werk te gaan.
De bedoeling is om met elkaar de schapen te verplaatsen, dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan….

Hoe goed luistert men naar elkaar? Wordt het vooraf opgestelde plan uitgevoerd? Houdt iedereen zich aan zijn toebedeelde taak of improviseert iemand tijdens de opdracht?
Alleen door heldere communicatie en goede samenwerking kun je dit bereiken.
De ketting (het team) is immers zo sterk als de zwakste schakel!
Na iedere oefening wordt deze geëvalueerd en zal de schaapherder aanwijzingen geven om de communicatie en samenwerking te verbeteren.
Deze aanwijzingen maken huidig gedrag inzichtelijk en maken verandering mogelijk. Ze zijn dan ook direct in de praktijk toepasbaar.

Na een aantal oefeningen (hoeveelheid is afhankelijk van de tijd en het aantal personen) zal het finale spel plaatsvinden.
In het finale spel zal blijken of de vertrouwensband onderling is versterkt!

SDC10488b