Onze dieren

De dieren op de schaapskooi zijn allemaal oud-hollandse rassen. Schoonenbeker schapen, Nederlandse landgeiten en diverse kippenrassen.

Hschoonebekeret Schoonebeeker schaap is het grootste Nederlandse “heideschaap”, een oudhollands ras. Heideschapen zijn taai en sterk en graasden vroeger op de schrale heide. De mest van  heideschapen werd gebruikt om het land te bemesten. Met de komst van kunstmest waren de kwaliteiten van heideschapen niet langer belangrijk en werden schapen gefokt die meer vlees opleverden. Het aantal Schoonebekerschapen is daardoor drastisch afgenomen. Momenteel word door een aantal herders met deze schapen gewerkt en gefokt om het ras te behouden. Meer over de kudde kunt u lezen bij begrazing.

 

IMG_5415In het begin van de zestiger jaren was de Nederlandse landgeit op enkele exemplaren na verdwenen. Enkele dieren werden geschonken aan diergaarde Blijdorp. De toenmalige directeur dr. A.C. van Bemmel ging fokken met deze en enkele andere landgeiten, met kenmerken van de Nederlandse landgeit.
Toen deze landgeitengroep de dierentuinomvang ontgroeide ging een koppeltje van 4 geiten en 4 bokken in 1971 naar het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Leersum. Dit koppel groeide in omvang en er kon worden geselecteerd op het oorspronkelijke type, zoals dat werd afgeleid van oude afbeeldingen op schilderijen.

De landelijke fokkersclub van Nederlandse Landgeiten houdt een stamboek bij om inteelt te voorkomen. De laatste jaren gaat het goed met het aantal dieren. In 2000 stonden 1473 dieren in het stamboek ingeschreven. Daarmee is de geit opgeklauterd uit een kritieke situatie naar de status van een kwetsbaar ras.

 

Ook onze kippen  zijn van een oud-Hollands ras. Officieel is de naam van de Noord-Hollandse Blauwe veranderd in het Noord-Hollands Hoen. Echter iedereen blijft het dier bij zijn oude naam noemen. Het is een zwaar ras dat zijn naam dankt aan de blauwe kleur, die feitelijk een blauwgrijze, zogenaamde koekoekkleur is.

Noord_Hollandshoen_Koekoek_hen Noord_Hollandshoen_Koekoek_haan

Voor meer informatie over oude rassen kunt u terecht op de website van de stichting zeldzame huisdieren.