Schapen geënt voor Q-koorts

Bijna alle 800 schapen van Schaapskooi Ottoland zijn de afgelopen weken door de dierenarts geënt voor Q-koorts.

enten Q koorts2014-07-17 10.08.53

 


 

Info van de overheid over het vaccineren Q-koorts

Q-koorts

Vaccinatiecampagne

Vaccinatie van schapen en geiten tegen Q-koorts verkleint de kans op besmetting. Als een dier toch besmet is, zorgt vaccinatie ervoor dat de dieren minder Q-koortsbacteriën uitscheiden. Daarom is deze vaccinatie verplicht voor bedrijven met melkgeiten en/of melkschapen en bedrijven met een publieksfunctie (bijvoorbeeld kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings) Alle overige geiten- en schapenhouders kunnen hun dieren vrijwillig laten vaccineren . Ook schapen en geiten, ouder dan 3 maanden, die worden aangevoerd op een evenement, tentoonstelling of keuring moeten uiterlijk 3 weken voorafgaand tegen Q-koorts zijn gevaccineerd.

Vaccinatie 2014

Alle publieksbedrijven en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven (bedrijven met meer dan 50 dieren) zijn verplicht om jaarlijks hun schapen en geiten voor 1 augustus  te vaccineren. Ook moet de registratie van de uitgevoerde vaccinatie voor 1 augustus in de I&R database verwerkt zijn. Deze bedrijven hebben begin mei hierover een brief ontvangen. De professionele bedrijven die begin juli nog niet gevaccineerd hadden, hebben nog een herinneringsbrief ontvangen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of melkgeiten- en melkschapenbedrijven en bedrijven met een publieksfunctie hun dieren hebben gevaccineerd.